Çuhadaroğlu Metal'in 2023 faaliyet raporu

Çuhadaroğlu Metal'in 2023 faaliyet raporu

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketin 31.12.2023 tarihli ve 2022 yıl sonu karşılaştırmalı konsolide bilanço verilerine bakıldığında (Şirket mali tabloları TMS29 hükümlerinin uygulanması suretiyle enflasyon muhasebesi standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve geçmiş veriler bu doğrultuda düzeltilmiştir), aktif büyüklüğünün yüzde 22,50, azalarak 2,3 milyar TL, özkaynaklarının yüzde 30,96 azalarak 776,9 milyon TL olduğu görülmektedir. Şirketin 2023 yılı ocak-aralık dönemi konsolide gelir tablosu verilerine bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre net satışlarının yüzde 50,84 azalarak 1,8 milyar TL, brüt karının yüzde 78,06 azalarak 244,8 milyon TL, faaliyet karının yüzde 86,70 azalarak 115,3 milyon TL, faiz amortisman vergi öncesi karının (FAVÖK) yüzde 76,05 azalarak 234,6 milyon TL, net dönem karının ise yüzde 392,38 azalarak -338,9 milyon TL (ana ortaklık payı 238,3 milyon TL'dir) olarak gerçekleştiği görülmektedir. Grup cirosu, 2023 yılında yurt içi ve yurt dışında yaşanan talep daralması nedeniyle azalış göstermiştir. Grubun brüt karlılığı özellikle bağlı ortaklık bünyesinde meydana gelen dönemsel maliyet artışları nedeniyle azalmıştır. Faaliyet giderleri geçmiş dönem ile paralel gerçekleşmiştir. Finansman giderlerinin artması ve enflasyon muhasebesi uygulamasının meydana getirdiği negatif etki nedeniyle grup net zararı 338,9 milyon TL olmuştur.''

  Hibya Haber Ajansı