Pardus, kar dağıtmayacak

Pardus, kar dağıtmayacak

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarda 49.656.000 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı, yasal kayıtlarda ise 74.321.636 TL net dönem karı elde edilmesine karşılık, 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere kar dağıtım teklifinin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesiyle önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla 2023 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.'' denildi.
 

  Hibya Haber Ajansı